این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
پیام دبیر علمی

پیام دبیر علمی

به نام آن که جان را فکرت آموخت

سوختگی و عوارض آن یکی از مشکلات اساسی در کشورهای در حال توسعه می باشد که منابع زیادی برای حل آن صرف می گردد. پژوهش های کاربردی، در جهت افزایش بقا و بهبود کیفیت زندگی در کنار صرفه جویی منابع، تنها راه کار برای تغییر مدیریت این مصدومین می باشد. دانشگاه علوم پزشکی مشهد این افتخار را پیدا کرده است که میزبان ششمین کنگره کشوری سوختگی باشد. امیدواریم با کمک صاحب نظران سوختگی کشور در کنار تبادل تجربیات، محملی برای ارتقا راه کارهای موجود فراهم آوریم.

 

دکتر سید هوتن علوی

دبیر علمی کنگره