این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
محورهای همایش

محورهای همایش

- مراقبت های ویژه در سوختگی

- مراقبت های اولیه در اورژانس و مراقبت های پیش بیمارستانی در سوختگی

- بانک پوست، جایگزین های پوست و سلول درمانی

- نقش NGO در مراقبت های سوختگی

- بازتوانی و فیزیوتراپی در سوختگی

- تغذیه در سوختگی

- پانسمان سوختگی

- مدیریت درد در بیماران سوخته

- جراحی های ترمیمی و زیبایی در سوختگی

- اکسیزیون و گرافت زودرس

- روان درمانی در سوختگی