این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اخبار

اخبار


صدور گواهی

پژوهشگران ارجمند

گواهی های مربوط به ششمین کنگره کشوری سوختگی در دست تهیه بوده و تا تاریخ 95/12/12 از طریق همین وبسایت در دسترس خواهد بود.

0 نظر

پیام خود را ارسال فرمایید

مطمئن شوید فیلد های (*) دار تکمیل شود.

Confirmation Code