این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اخبار

اخبار


برنامه زمانبندی سخنرانی ها

برنامه زمانبندی سخنرانی های آموزشی و پژوهشی از اینجا قابل دسترسی است.

0 نظر

پیام خود را ارسال فرمایید

مطمئن شوید فیلد های (*) دار تکمیل شود.

Confirmation Code