این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اخبار

اخبار


تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات

بدینوسیله به اطلاع کلیه پژوهشگران ارجمند می رساند به دلیل درخواست های رسیده به دبیرخانه کنگره و طبق مصوبه جلسه کمیته راهبردی مورخه 95/10/30، مهلت ارسال خلاصه مقالات به ششمین کنگره کشوری سوختگی تا 95/11/10 تمدید گردید. بدیهی است تاریخ مذکور قطعی بوده و قابل تمدید نمی باشد.

با احترام

دبیرخانه کنگره

0 نظر

پیام خود را ارسال فرمایید

مطمئن شوید فیلد های (*) دار تکمیل شود.

Confirmation Code