این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
پيوند ها

پيوند ها

ر عنوان لینک مستقیم
1بیمارستان امام خمینی ارومیهاhttp://emam.umsu.ac.ir
2بیمارستان دکتر فاطمی اردبیلhttp://arums.ac.ir/fa/fatemi
3بیمارستان کوثر سمنانhttp://kosarhos.semums.ac.ir
4بیمارستان بعثت همدانhttp://besat.umsha.ac.ir
5بیمارستان امام موسی کاظم اصفهانhttp://Savaneh.mui.ac.ir
6بیمارستان شهید مدنی کرجhttp://madani.abzums.ac.ir
7بیمارستان امام رضا (ع) مشهدhttp://imamreza.ajaums.ac.ir
8بیمارستان زارع ساریhttp://h-zareh.mazums.ac.ip
9بیمارستان قطب الدین شیرازیhttp://hburn.sums.ac.ir
10بیمارستان شهید صدوقی یزدhttp://ssu.ac.ir/burn
11بیمارستان امام خمینی کرمانشاهhttp://imamkhomaini.kums.ac.ir
12بیمارستان شفا کرمانhttp://sh.kmu.ac.ir
13بیمارستان امام رضا بیرجندhttp://emamreza.bums.ac.ir
14بیمارستان ولایت رشتhttp://gums.ac.ir/velayat
15بیمارستان طالقانی اهوازhttp://taleghani.sbmu.ac.ir
16بیمارستان سوانح سوختگی گناوه بوشهرhttp://savanehhp.bpums.ac.ir
17بیمارستان سینا تبریزhttp://sinahosp.tbzmed.ac.ir
18بیمارستان آیت ا.. موسوی زنجانhttp://mousavihospital.zums.ac.ir
19بیمارستان توحید کردستانhttp://muk.ac.ir/Muk/Hospitals/Tohid
20بیمارستان شهدای عشایر لرستانhttp://shohada.lums.ac.ir
21بیمارستان نکوئی هدایتی قمhttp://nekuei.muq.ac.ir
22بیمارستان خاتم الانبیا زاهدانhttp://khatam.zaums.ac.ir
23بیمارستان شهید محمدی هرمزگانhttp://shmh.hums.ac.ir
24بیمارستان شهید رجائی قزوینhttp://hosrajaee.qums.ac.ir
25بیمارستان چمران تهرانhttp://chamranhospital.ir
26بیمارستان مهر تهرانhttp://mehrhospitaltehran.com
27بیمارستان آپادانا تهرانhttp://www.hospitalapadana.com
28بیمارستان شهدای یافت آباد تهرانhttp://hospya.iums.ac.ir